Gexel
ConvocatoriasVolver

Climent Guinaliu, Poesia de l’exili: musicalització de la poesia d’Argelers